สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2558 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์จัดกิจกรรมอบรมการจัดทำเอกสารและระบบควบคุมภายในพร้อมทั้งสอนทำปุ๋ยหมักในกลุ่มและมอบใบประกาศให้สมาชิกกลุ่มปลูกกาแฟอินทรีย์อมก๋อย ณ อำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่ เพื่อเตรียมยื่นขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ซึ่งกลุ่มปลูกกาแฟอินทรีย์อมก๋อยเป็นสมาชิกในกิจกรรมเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ และพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร โครงการสนับสนุนโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

ปรับปรุงข้อมูล : 7/8/2558 15:54:19     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 881

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      68