สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

นิทรรศการประกวดผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ

ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2556 ที่ห้องประชุม 101 ชั้น 1 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มีการจัดนิทรรศการประกวดผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการดังกล่าว โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการฯพร้อมประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2556 ที่แต่ละหน่วยงาน และฐานเรียนรู้ส่งเข้าประกวดเพื่อประเมินผลและได้มีพิธีมอบรางวัลในช่วงบ่าย ต่อไป

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2019

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      68