นายพัฒน์ โกจินอก
นักวิทยาศาสตร์


1/8/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
2/8/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
3/8/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
4/8/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
5/8/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
6/8/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
7/8/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
8/8/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
9/8/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
10/8/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
11/8/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
12/8/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
13/8/2564
ทั้งวัน
ลาพักผ่อน : ขอลาพักผ่อน
สถานที่ :
จากระบบ : ระบบลาออนไลน์ , ผู้บันทึก : นายพัฒน์ โกจินอก

14/8/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
15/8/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
16/8/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
17/8/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
18/8/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
19/8/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
20/8/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
21/8/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
22/8/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
23/8/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
24/8/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
25/8/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
26/8/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
27/8/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
28/8/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
29/8/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
30/8/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
31/8/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้